صفحه ۱۷۴

ج: اگر حیوانات حلال گوشت به واسطه یکی از راههای زیر حرام گوشت گردند ادرار و مدفوعشان نیز نجس خواهد شد: راه اول: حیوان حلال گوشت "جلا ل" گردد، یعنی به خوردن مدفوع انسان عادت نماید، که در این صورت شیر، عرق و سایر فضولات آن نیز نجس می‎گردد. راه دوم: انسانی با آن حیوان نزدیکی و آمیزش نماید. راه سوم: بره یا بزغاله از شیر خوک تغذیه کرده و رشد نماید و استخوانهایش از آن شیر محکم گردد.

2 - منی:

منی هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، اگر چه نجس بودن منی حیوانات حلال گوشت خالی از اشکال نیست اما مطابق احتیاط است.

3 - مردار:

مرده حیوانی که خون جهنده دارد و خود به خود مرده است و یا آن را بدون رعایت شرایطی که در اسلام بیان شده کشته باشند نجس است؛ ولی مثلا ماهی چون خون جهنده ندارد اگر چه در آب بمیرد مرده اش پاک است.

س: آیا همه اجزای مردار نجس است ؟

ج: خیر، اجزایی که در اصل روح نداشته مثل مو، پشم، استخوان و دندان پاک می‎باشند؛ ناگفته نماند که مرده سگ و خوک و همه اجزایشان چه آنهایی که روح داشته و چه آنهایی که روح نداشته اند نجس است.

س: اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد در حالی که زنده است گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند چه حکمی دارد؟

ج: قسمت جدا شده نجس است.

س: پوستهایی که از لب و جاهای دیگر بدن انسان جدا می‎شود چگونه است ؟

ج: اگر وقت افتادن آنها فرا رسیده، اگر چه آن را جدا کنند پاک است؛ ولی از پوستی که زمان افتادنش نرسیده و آن را جدا کرده اند، بنابراحتیاط واجب باید اجتناب نمود.

س: آیا تخم مرغی را که از شکم مرغ مرده بیرون می‎آورند پاک است ؟

ناوبری کتاب