صفحه ۱۷۳

گفتار سوم: نجاسات

در شرع مقدس اسلام پاره ای از امور و اشیاء نجس و پلید شمرده شده و مسلمانان به اجتناب از آنها تشویق و ترغیب گردیده اند، و این خود بیانگر توجه دقیق و عمیق این دین آسمانی به رعایت مسائل بهداشتی است. در اینجا با رعایت اختصار به بررسی برخی از این امور می‎پردازیم:

1 - ادرار و مدفوع:

انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد - یعنی وقتی رگ آن را بریدند خون از آن بیرون می‎جهد - ادرار و مدفوعش نجس است ولی ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت پاک است، و اگر حیوان حرام گوشتی خون جهنده نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید از ادرار آن پرهیز نمود ولی اجتناب از مدفوع آن لازم نیست.

س: فضله پرندگان حرام گوشت چه حکمی دارد؟

ج: پاک می‎باشد، اگر چه احتیاط آن است که از آن پرهیز شود.

س: فضله حشرات کوچکی مثل پشه و مگس که گوشت ندارند چگونه است ؟

ج: پاک است.

س: ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت چون گاو و گوسفند در چه صورتی نجس می‎گردد؟

ناوبری کتاب