صفحه ۱۷

پیش گفتار: شناخت دین

به نام خداوند جان و خرد

استاد: "دین" برنامه کاملی است از طرف خداوند برای زندگی بهتر در این جهان و سعادت ابدی و همیشگی در سرای آخرت و بدون تردید "اسلام" کاملترین برنامه را برای هدایت و خوشبختی انسان به ارمغان آورده و او را با حقایق و واقعیتهای جهان آفرینش آشنا نموده است.

گرویدن به دین و ایمان به خداوند قویترین تکیه گاهی است که در سختیها و مشکلات انسان را یاری نموده و عزت و بزرگی را برای وی به ارمغان می‎آورد. نخستین گام برای استفاده هر چه بهتر و بیشتر از برنامه های دین اسلام شناخت و آگاهی کامل نسبت به آنها است.

وجود چنین گفتگوها و مجالسی برای تحقق این امر بسیار ارزشمند و مؤثر می‎باشد. فردی به امام صادق (ع) خبر داد که یکی از شیعیان و دوستداران شما گوشه گیری نموده و در خانه خود نشسته و با هیچ یک از دوستان و برادران دینی خود ارتباطی ندارد؛ حضرت صادق (ع) با تعجب پرسیدند: پس او چگونه مسائل دینی خود را می‎آموزد.

دین اسلام اهمیت ویژه ای برای دانش و دانش آموزی قائل است. هر فرد مسلمان باید دینداریش همراه با آگاهی و شناخت باشد. مناسب است در این جلسه مقداری پیرامون اهمیت آگاهی و بصیرت با یکدیگر گفتگو نمائیم. قرآن مجید در یک جمله کوتاه و پر مغز می‎فرماید:

ناوبری کتاب