صفحه ۱۶۵

گفتار دوم: پاک کننده ها

بعضی از اشیاء می‎توانند چیزی را که نجس شده است پاک نمایند که به آنها "مطهرات" می‎گویند، و آنها عبارتند از:

الف - "آب":

آب به طور کلی یا "مطلق" است و یا "مضاف".

آب مضاف آبی است که آن را یا از چیزی می‎گیرند مثل آب میوه، و یا با چیز دیگری مخلوط می‎کنند مثل آب گل آلود؛ و به بیان دیگر چیزی است که از حالت آب خالص بودن خارج شده است. و اگر این گونه نباشد بلکه مردم به آن آب بگویند آن را آب مطلق می‎نامند.

با آب مطلق وضو و غسل صحیح بوده، و به وسیله آن می‎توان نجاست را برطرف نمود. اما آب مضاف چیز نجس را پاک نمی کند، و اگر ذره ای نجاست به آن برسد گرچه خیلی هم زیاد باشد مثلا به اندازه کر باشد باز نجس خواهد شد، و وضو و غسل نیز با آن باطل است.

با چهار شرط آب می‎تواند چیز نجس را پاک نماید:

اول: این که آب مطلق باشد نه مضاف. دوم: آب پاک باشد. سوم: هنگام شستن چیز نجس آب مضاف نشود. چهارم: پس از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن باقی نماند.

ناوبری کتاب