صفحه ۱۵۹

گفتار اول: شناخت قوانین و دستورات دین

به طور کلی برنامه های فراگیر دین اسلام در دو بخش خلاصه می‎گردد:

1 - "اصول دین" که مربوط به مسایلی است که هر فرد مسلمان در طول زندگی بایستی به آنها باور و یقین داشته باشد. این اصول زیربنای دین و مذهب به حساب آمده و اعتقاد به آنها بایستی از روی جستجو و تحقیق باشد؛ و بدین جهت کافی نیست که ما اعتقادات خود را از گفته دیگران بدون دلیل بپذیریم، بلکه هر فردی موظف است با تفکر و اندیشه در جهان خلقت و با دلیل و برهان به این اصول یقین پیدا نماید.

و به بیان دیگر اصول عقاید اموری تحقیقی هستند و برای آشنایی با آنها مجرد تقلید از دیگران کفایت نمی کند. شناخت خداوند خالق هستی و صفات او چون یگانگی و عدالت، ایمان به معاد و رستاخیز انسانها در قیامت، اعتقاد به پیامبران الهی که از طرف خداوند جهت هدایت انسانها مبعوث شده اند، همچنین قبول ولایت و اعتقاد به امامت و رهبری پیشوایان معصوم (ع) از جمله این امور هستند.

2 - "فروع دین" و آن دستورات و وظایفی است که دین اسلام بر عهده مسلمانها گذاشته است؛ و با انجام آنها انسان به سوی کمال و ترقی فردی و اجتماعی قدم برداشته و راه را برای زندگی جاوید و سعادتمندانه خویش در جهان آخرت هموار می‎نماید. نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و

ناوبری کتاب