صفحه ۱۵۶

برای خودش روزه می‎گیرد برای هر کدام از دوستانش هم که از دنیا رفته اند در ماههای دیگر روزه بگیرد و اگر مقداری به عنوان زکات مال خود پرداخت می‎کند به همان مقدار برای دوستانش نیز در راه خدا بدهد، اتفاقا آن دو نفر از دنیا رفتند و "صفوان" این دوست باوفا و واقعی تا وقتی زنده بود روزانه بیش از 150 رکعت نماز می‎خواند و هر سال سه ماه روزه می‎گرفت و سه مرتبه زکات مالش را می‎پرداخت و ثواب این کارها را به روح دوستانش هدیه می‎نمود. درود بر چنین یارانی باد.

خداوندا ! تو را به همه انسانهای خوب و شایسته ات سوگند می‎دهیم که ما را جزو ره یافتگان مسیر مستقیم خودت قرار بده.

ناوبری کتاب