صفحه ۱۵۲

یک قطعه پارچه به خودی خود ارزشی ندارد که مردم آن را ببوسند، اما وقتی آن را به دور خانه خدا آویزان می‎کنند، به خاطر همنشینی با آن خانه باعظمت آن پارچه هم عزیز و گرانبها می‎گردد. سعدی می‎گوید:

جامه کعبه را که می‎بوسند ____ او نه از کرم پیله کرم پیله: کرم ابریشم. نامی شد
با عزیزی نشست روزی چند ____ لاجرم لاجرم: بناچار. همچون او گرامی شد

و همو می‎فرماید:

گلی خوشبوی در حمام روزی ____ رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مشگی یا عبیری مشگ و عبیر: دو ماده خوشبوی ارزشمند. ____ که از بوی دل آویزدل آویز: دلپسند. تو مستم
بگفتا من گلی ناچیز بودم ____ و لیکن مدتی با گل نشستم
کمال هم نشین در من اثر کرد ____ وگرنه من همان خاکم که هستم

و بر عکس اگر آن فرد انسانی خلاف کار و بدکردار باشد دوستش نیز به رنگ او درآمده، کم کم به بدی و فساد متمایل می‎گردد.

پسر نوح با بدان بنشست ____ خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند ____ پی نیکان گرفت و مردم شد

حال هر کدام از برادران مطلبی را آماده نموده اند بیان بفرمایند.

علی: خداوند در قرآن از قول عده ای که دچار عذاب جهنم می‎شوند نقل می‎فرماید که آنها می‎گویند: "ای کاش با فلان شخص دست دوستی نداده بودم، او مرا از پیروی قرآن و رسول حق گمراه نمود" سوره فرقان (25): آیه 28 و قمستی از آیه 29..

ناوبری کتاب