صفحه ۱۴۳

نه هر بازو که در وی قوتی هست ____ به مردی عاجزان را بشکند دست
ضعیفان را مکن بر دل گزندی ____ که درمانی به جور زورمندی

3 - هر یک از ما با چشم خود دیده ایم چگونه هنگام غضب صورت افرادی که دچار خشم می‎شوند سرخ شده، رگهای گردنشان بالا آمده و باد می‎کند و چشمانشان نزدیک است از حدقه بیرون آید، چنین لحظه ای زمان حضور شیطان و پدید آمدن اتفاق ناگواری است، در چنین مواقعی انسان خشمگین بایستی تغییر حالت دهد، بدین معنا که اگر در داخل خانه است از آنجا بیرون آید، اگر ایستاده است بنشیند یا لیوان آبی را به دست گرفته بنوشد یا مشغول ذکر خداوند شود.

امام باقر(ع) می‎فرمایند: "اگر شخصی بر دسته ای خشمگین شد بلافاصله بنشیند که آواز شیطان به این واسطه از وجودش خارج می‎شود و اگر بر یکی از اقوام نزدیک خود غضب کرده است فورا به او نزدیک شده و دست در دست او بگذارد؛ چرا که این تماس غضب او را سکونت بخشیده و تبدیل به آرامش می‎کند".

خداوندا! همان گونه که امید به گذشت تو داریم ما را بر چشم پوشی از لغزشهای دیگران توانا ساز، و روحیه مقاومت و استواری در برابر دشمنانت را به ما ارزانی بدار.

ناوبری کتاب