صفحه ۱۳۴

خداوند در برابر انجام همان معصیت مصون و محفوظ بماند؟ نه ! هرگز ممکن نیست خداوند انسانی را به بهشت بفرستد در برابر کاری که به خاطر آن فرشته ای را از بهشت رانده است، حکم خداوند در برابر اهل آسمان و زمین یکی است".

تواضع و فروتنی ارزش و مقام انسان را نزد خداوند و مردم بالا می‎برد، انسان متواضع محبوب دلهاست. یکی از علتهای پیشرفت اسلام تواضع پیشوایان معصوم (ع) و یاوران حقیقی آنها بود؛ پیامبراکرم (ص) خود مانند دیگر مردم در کارهای دسته جمعی شرکت کرده و کار می‎کردند، در مجالس بالاتر از دیگران نمی نشستند، بلکه طوری می‎نشستند که یک فرد تازه وارد و غریب به سختی تشخیص می‎داد که کدامیک از افراد حاضر در جلسه پیامبراکرم (ص) می‎باشد.

در زندگی مقدس اردبیلی (ره) که یکی از علمای بزرگ شیعه است آمده است که: وی ظاهری ساده و بی آلایش داشت به طوری که روزی یکی از زائرینی که برای زیارت قبر حضرت علی (ع) به نجف اشرف رفته بود و مقدس اردبیلی را نمی شناخت لباسی را به او داد و گفت: این را برای من خوب بشوی و آن را تمیز کن، مقدس اردبیلی لباس را گرفته و پس از شستن برای آن مرد آورد، مردمی که حاضر بودند متوجه مطلب شده و به آن مرد غریب می‎گویند: آخر این چه کاری بود که انجام دادی ؟ مقدس اردبیلی می‎گوید: کاری به او نداشته باشید، حقوقی که برادران مؤمن به گردن یکدیگر دارند بیش از شستن یک لباس است.

پیامبراکرم (ص) می‎فرمایند: "تواضع صاحبش را بلندی و بزرگی می‎بخشد، پس ای مردم تواضع کنید تا خداوند موقعیت شما را عالی نماید".

تواضع سر رفعت افزایدت ____ تکبر به خاک اندر اندازدت

هر کدام از برادران درباره موضوع مورد بحث مطلبی آماده کرده اند بیان بفرمایند.

احمد: حضرت علی (ع) می‎فرمایند:

"من تکبر علی الناس ذل"
"کسی که بر مردم تکبر نموده و فخر بفروشد خوار و ذلیل می‎گردد."

رضا: از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمودند: "کمال عقل آدمی

ناوبری کتاب