صفحه ۱۲۹

و به همین جهت پیامبراکرم (ص) می‎فرمایند: "برتری عالم بر کسی که فقط به عبادت مشغول است همچون برتری ماه در شب بدر - که تمام قرص آن روشن است - بر سایر ستارگان است".

داستانی از حضرت عیسی (ع) نقل شده که بسیار شنیدنی است، می‎گویند: روزی ایشان رو به حواریون و یاوران خود که افرادی عالم و دانشمند بودند نمود و فرمود: از شما تقاضائی دارم، گفتند ای روح الله ! خواسته شما چیست ؟ حضرت از آنها اجازه خواست که پای آنها را خود شخصا بشوید، گفتند: بر ما شایسته بود که چنین می‎کردیم، حضرت فرمود: سزاوارترین افراد برای خدمت کردن به آنها دانشمندان هستند.

بر همه ما لازم است که نگذاریم دانشمندان در کنجی قرار گرفته و کسی نتواند از دانش آنها استفاده نماید. در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است که سه گروه روز قیامت به درگاه خداوند از دست مردم شکایت می‎کنند:

الف - مسجد خرابی که نمازگزار ندارد.

ب - دانشمندی که در میان مردم نادان قرار گرفته و از علوم وی بهره ای برده نمی شود.

ج - قرآنی که در گوشه ای نهاده شده و غبار بر آن نشسته است و هرگز قرائت نمی گردد.

حقوق استاد و مربی

رضا: برای این که بهتر بتوانیم از استادان و مربیان خود قدردانی کرده و احترام لازم را در حق آنها بجا آوریم چه کارهایی را باید رعایت نمائیم ؟

استاد: در فرمایشات گرانبهائی که از پیشوایان دین به دست ما رسیده حقوقی که استاد به گردن شاگرد دارد به خوبی بیان شده که در اینجا همراه با مختصر توضیحی به ذکر آنها می‎پردازیم:

1 - زیاد از او سؤال نشود به طوری که او را خسته نماید، زیرا که استاد همچون نخل و درخت خرمای پر میوه ای است که انسان باید منتظر بماند

ناوبری کتاب