صفحه ۱۲۲

4 - از نظر معنوی حسد نشانه کمبود شخصیت و کوتاه فکری و ضعف و نقص ایمان است؛ زیرا حسود در واقع خود را ناتوانتر از آن می‎بیند که بتواند به مقام فردی که به او حسد می‎ورزد برسد و لذا سعی می‎کند او را به عقب برگرداند. او در واقع به حکمت خداوند که بخشنده اصلی این نعمت هاست اعتراض دارد.

در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: "حسد و بدخواهی از تاریکی قلب و کوردلی است و از انکار نعمت های خدا به افراد سرچشمه می‎گیرد" و از پیامبراکرم (ص) نقل شده که خداوند "موسی بن عمران" را از حسد نهی کرد و به او گفت: "شخص حسود نسبت به نعمت های من بر بندگانم خشمناک است و از قسمت هائی که من میان آنها انجام داده ام ممانعت می‎کند، کسی که چنین باشد نه او از من است و نه من از اویم".

قرآن مجید در مقام توبیخ یهود که بر ضد پیامبر دست به حرکاتی زده بودند و برای جلب توجه بت پرستان مکه گفته بودند که بت پرستی قریش از خداپرستی مسلمانان بهتر است، یکی از انگیزه های این حرکات را حسادت آنها نسبت به پیامبر و خاندانش در برابر آنچه خدا از فضلش به آنها بخشیده می‎داند.سوره نساء (4): آیه 54.

از مطالب گفته شده به خوبی روشن می‎گردد که یکی از اصول و پایه هایی که باعث کفر به خداوند می‎شود همین بیماری حسادت است. امام صادق (ع) می‎فرمایند: "ریشه های کفر و عصیان سه چیز است: حرص و تکبر و حسد. حرص سبب شد که آدم از درخت ممنوع بخورد، و تکبر سبب گشت که ابلیس از فرمان خداوند سرپیچی نماید، و حسادت باعث شد که یکی از فرزندان آدم دیگری را به قتل رساند".

برای درمان حسادت باید به خطرات و عواقب این بیماری توجه نموده و از خداوند متعال درخواست یاری نمائیم. امید است که خداوند ما را از آلودگی به این بیماری زشت محفوظ دارد.

ناوبری کتاب