صفحه ۱۱۷

مادر سزاوار احترام بیشتر

علی: از نظر اسلام کدام یک از پدر و مادر حق بیشتری به گردن ما دارند؟

استاد: در دستورات دینی نسبت به رعایت حقوق مادر و احترام به او سفارشات زیادی وجود دارد؛ چون همان طور که امام چهارم حضرت سجاد(ع) ضمن بیان حقوق انسانها بر گردن یکدیگر بیان فرموده اند مادر باری را حمل کرد که کسی طاقت حمل آن را نداشت، از شیره جانش به تو خوراند چیزی را که هیچ کس حاضر نبود به تو ارزانی دارد، از تو با دست و چشم و گوش و تمام اعضاء مراقبت نمود، بیدار نشست و خفتن آموخت، تو را سیر نمود در حالی که خود گرسنه بود، سیراب نمود و خود تشنه بود، و در سایه قرارت داد در صورتی که خود در آفتاب قرار داشت.

در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: "مردی نزد پیامبراکرم (ص) عرض کرد: ای پیامبر! به چه کسی نیکی کنم ؟ حضرت فرمود: به مادرت، دوباره سؤال کرد: بعد به چه کسی نیکی کنم ؟ حضرت فرمود: به مادرت، برای بار سوم پرسید: سپس به چه کسی ؟ حضرت فرمود: به مادرت، باز دوباره پرسید: بعد از آن به چه کسی نیکی کنم ؟ حضرت فرمود: به پدرت".

ابن جنید بغدادی گوید: روزی از کنار رودخانه ای عبور می‎کردم، عقربی را دیدم که بسرعت حرکت می‎کند، به دنبالش راه افتادم، کنار نهر آبی آمد و سوار بر لاک پشتی که آنجا بود شد، لاک پشت حرکت کرد و به آن طرف رودخانه رفت، آنگاه عقرب از روی لاک پشت پیاده شد و بسرعت خود را به طرف درختی که جوانی در زیر آن دراز کشیده و به خواب رفته بود رسانید؛ ماری آهسته آهسته به طرف جوان در حرکت بود، عقرب بلافاصله مار را نیش زده و از پای درآورد و از آنجا دور شد؛ جوان را بیدار کرده و به او گفتم مگر چه کار نیکی انجام داده ای که این گونه خداوند ترا نجات داد!؟ گفت: امروز مادرم از من خواست تا کوزه اش را از چشمه آب کنم و من چنین کاری کردم، و در راه که به اینجا می‎آمدم دانشمند و عالمی را دیدم که قصد داشت سوار بر اسب خویش شود من رکاب اسب را برایش گرفتم تا آن مرد حکیم بر حیوان سوار شد، و این گونه خداوند پاداش کارم را داد.

ناوبری کتاب