صفحه ۱۱۴

3 - با این که جهاد یکی از مهمترین برنامه های اسلامی است اما تا وقتی که داوطلب برای نبرد به قدر کافی وجود داشته باشد، بودن در خدمت پدر و مادر از حضور در صحنه جنگ و جهاد مهمتر است و حضور در جبهه اگر موجب ناراحتی آنها گردد جایز نیست.

در حدیثی از امام رضا(ع) آمده است که: "مردی نزد پیامبراکرم (ص) آمد و عرض کرد من جوان بانشاط و ورزیده ای هستم و جهاد را دوست دارم ولی مادری دارم که از این موضوع ناراحت می‎شود، پیامبراکرم (ص) فرمود: برگرد و با مادر خویش باش، قسم به آن خدائی که مرا به حق مبعوث ساخته است یک شب مادرت با تو مأنوس گردد از یک سال جهاد در راه خدا بهتر است".

رضا: در حدیثی از پیامبراکرم (ص) آمده است: "نگاه فرزند از روی محبت به پدر و مادر عبادت است".

علی: و باز پیامبراکرم (ص) می‎فرمایند: "بترسید از این که مورد غضب پدر و مادر قرار بگیرید و عاق آنها شوید، زیرا بوی بهشت از مسیر پانصد سال راه رفتن به مشام انسان می‎رسد ولی هیچ گاه به کسانی که مورد خشم پدر و مادر هستند نخواهد رسید".

نمونه هایی از وظایف فرزند

احمد: ما باید چه کارهائی انجام دهیم تا از کسانی باشیم که در حق پدر و مادر خود احسان و نیکی می‎نمایند، و از چه کارهائی باید پرهیز کنیم تا دچار عاق و غضب آنها نگردیم ؟

استاد: هر کدام از شما وظایفی در برابر پدر و مادرش دارد که باید به آنها عمل نماید، که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می‎شود:

1 - در گفتار صدایت را بلندتر از صدای آنها قرار مده و سعی کن با مهربانی و آرامی با آنها سخن بگوئی، تو سخن گفتن خودت را مدیون پدر و مادر هستی، آنها با شور و علاقه در کودکی با تو سخن گفتند و زبانت را گویا ساختند، بنابراین تو نباید زبانت را بر ضد کسی که آن را برایت تیز کرده و گفتگو را به تو آموخته قرار دهی.

ناوبری کتاب