صفحه ۱۰۳

جدا شده به راحتی خم می‎شود و برای هر کاری مناسب است، اما پس از مدتی که آن چوب خشک گردید فقط به کمک آتش و حرارت دادن به آن چوب می‎توان آن را تغییر شکل داد. پس باید بکوشیم تا سن ما بالا نرفته است و خلق و خوهای ناپسند در وجودمان ریشه ندوانیده، روح و روان خویش را اصلاح نمائیم.

جایگاه امور اخلاقی و تربیتی

انسان در هر شرایط و زمانی نیازمند امور اخلاقی و تربیتی است؛ حتی در جامعه امروزی که صنعت و دانش مادی ترقی زیادی نموده است، مسائل اخلاقی جایگاه خویش را از دست نداده، بلکه نیاز بیشتری به بیان این مسائل وجود دارد؛ چرا که دانش و صنعت هرچه هم قوی باشد، اگر وجدان و تعهد و انسانیت در کنارش نباشد ثمره ای جز بمب شیمیائی و اتمی و نوترونی برای نابودی انسانهای بیگناه نخواهد داشت.

چو دزدی با چراغ آید ____ گزیده تر برد کالا

هر یک از ما باید بیاموزد که طرز برخوردش با خانواده، دوستان و افراد جامعه خویش چگونه باشد؛ اخلاق نیکو در تمام مراحل زندگی به آدمی زیبائی و کرامت می‎بخشد؛ خداوند حکیم در قرآن کریم در مقام مدح و ستایش پیامبراکرم (ص) می‎فرماید:

"وانک لعلی خلق عظیم" سوره قلم (68): آیه 4.
"و به درستی ای پیامبر که تو دارای اخلاق فوق العاده ای هستی".

و به راستی آنچه باعث پیشرفت دین اسلام گردید رفتار پسندیده این پیامبر بزرگ و پیروان راستینش بود؛ او اهل گذشت و جوانمردی بود، پرخاشگر و طلبکار امت خویش نبود، با دیگران شوخی می‎کرد و دیگران نیز جرأت اظهارنظر و حتی شوخی با وی را داشتند.

ناوبری کتاب