صفحه ۹۳

این دو جمله را به هر دو صورت نفی و نهی می‎توان معنا کرد. "لا یؤنسنک الا الحق": یعنی تو را آرام و مأنوس نمی کند مگر حق، و تو با هیچ چیز جز حق انس نداشته باش؛ و از طرف دیگر "لا یوحشنک الا الباطل": هیچ چیز تو را به وحشت و ترس دچار نمی سازد یا نسازد مگر باطل.

"فلو قبلت دنیاهم لا حبوک ، و لو قرضت منها لا منوک [ لا منوک ]"

( پس چنانچه دنیای آنان را می‎پذیرفتی تو را دوست می‎داشتند، و چنانچه از دنیای آنها وام و سهمی می‎گرفتی تو را امان می‎دادند.)

این عبارت آخر به دو صورت نقل شده است:سوره طلاق (65)، آیه 2.

1 - "لا منوک" که به معنای امان دادن است. یعنی به تو امان می‎دادند.

2 - "لا منوک" یعنی خیالشان از ناحیه تو راحت و در امان بود.

هر دو عبارت نقل شده و هر دو صحیح است.

"قرض" به معنای قطع و بریدن است. "قرض" اصطلاحی هم برای این قرض گفته می‎شود که بخشی از مال انسان از او جدا می‎شود.

به هر حال وقتی عثمان و معاویه از ابوذر به ستوه آمده بودند، حاضر بودند پولهای گزافی به او بدهند تا سکوت کند؛ و حتی معاویه در شام برای ابوذر پول فرستاد ولی او نپذیرفت.البته در زمان شورش مردم علیه عثمان، عثمان چند بار از حضرت علی (ع) خواسته بود که از مدینه بیرون رفته و به ینبع برود و باز به مدینه برگردد. رجوع شود به خطبه 240 نهج البلاغه. این است که حضرت می‎فرماید: "فلو قبلت دنیاهم لا حبوک": اگر تو دنیای آنان را می‎پذیرفتی آنان تو را دوست داشتند؛ "و لو قرضت منها لا منوک": و اگر یک قسمت از دنیای آنها را برای خودت جدا و انتخاب می‎کردی و به یک مقام یا پول یا زمین و باغی مشغول و راضی می‎شدی به تو امان می‎دادند. ولی به لحاظ این که حاضر

ناوبری کتاب