صفحه ۸۳

"خطبه 130»

و من کلام له علیه السلام لا بی ذر(ره) لما أخرج الی الربذة :

"یا أباذر ! انک غضبت لله؛ فارج من غضبت له. ان القوم خافوک علی دنیاهم و خفتهم علی دینک ، فاترک فی أیدیهم ما خافوک علیه، و اهرب بما خفتهم علیه. فما أحوجهم الی ما منعتهم، و ما أغناک عما منعوک ! و ستعلم من الرابح غدا و الاکثر حسدا. و لو أن السماوات و الارض کانتا علی عبد رتقا ثم اتقی الله لجعل الله له منهما مخرجا. لا یؤنسنک الا الحق، و لا یوحشنک الا الباطل. فلو قبلت دنیاهم لا حبوک ، و لو قرضت منها لا منوک [ لا منوک ]."

این خطبه درباره تبعید ابوذر(ره) و خطاب به او می‎باشد، و در کتاب روضه کافی هم با تفاوتهایی آمده است.سوره بقره (2)، آیات 43، 83 و 110. در برخی نسخه ها در عنوان این خطبه نوشته اند: "و من کلام له (ع) لا بی ذر(ره) لما خرج الی الربذة"؛ در صورتی که "خرج" درست نیست و باید "أخرج" باشد، چون ابوذر را تبعید کردند و خودش با اراده خود به ربذه نرفت.

ناوبری کتاب