صفحه ۷۱

"خطبه 129 - قسمت دوم"

"أین أخیارکم و صلحاؤکم ؟ و أحرارکم و سمحاؤکم ؟ و أین المتورعون فی مکاسبهم ؟ و المتنزهون فی مذاهبهم ؟ ألیس قد ظعنوا جمیعا عن هذه الدنیا الدنیة و العاجلة المنغصة ؟ و هل خلقتم [ خلفتم ] الا فی حثالة لا تلتقی بذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم و ذهابا عن ذکرهم ؟ فانا لله و انا الیه راجعون.

ظهر الفساد فلا منکر متغیر [ فلا منکر مغیر] و لا زاجر مزدجر، أفبهذا تریدون أن تجاوروا الله فی دار قدسه، و تکونوا أعز أولیائه عنده ؟ هیهات ! لا یخدع الله عن جنته، و لا تنال مرضاته الا بطاعته. لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، والناهین عن المنکر العاملین به."

کوچ خوبان پارسا از دنیای پست

"أین أخیارکم و صلحاؤکم ؟ و أحرارکم و سمحاؤکم ؟"

( خوبان و شایستگان شما کجا هستند؟ و آزادگان و سخاوتمندان شما کجایند؟)

حضرت بعد از این که درباره ناهنجاریها و وضع بد روزگار خود سخن می‎گوید، نیکان گذشته مخصوصا اصحاب متقی و شایسته زمان پیامبر(ص) را یاد نموده و می‎فرماید: "أین أخیارکم و صلحاؤکم ؟": انسانهای نیک و شایسته شما کجا هستند؟ "و أحرارکم و سمحاؤکم ؟": و آزادگان و سخاوتمندان شما کجایند؟ همان کسانی که در زمان پیامبراکرم (ص) فداکاری می‎کردند. چرا هیچ کس از آنان باقی نمانده است و چرا

ناوبری کتاب