صفحه ۶۴۰

امتیاز شما به اسلام، و اعطای فقط اسلام به شما

"ان الله تعالی خصکم بالا سلا م"

( همانا خداوند متعال شما را به اسلام مخصوص کرده است.)

دین اسلام کامل تر از ادیان گذشته است. برای این که امتیازات و کمالات آنها را دارد و افزون بر آن، آموزه های دیگری را که در ادیان پیشین وجود نداشت شامل است. اسلام دینی است که در آن افراط و تفریط وجود ندارد. بعضی از ادیان گذشته مانند دین یهود، بسیار سخت بود و احکام و دستورات سختی داشت؛ این سختی ها و تندی ها در تورات آمده است. از طرف دیگر، بسیاری از احکام دین مسیح از دست رفته و یا بر آن تأکید نمی شود. علاوه بر آن جامعه بشری زمان پیامبراکرم (ص) و انسانهای آن دوران که شریعت اسلام برای آنها آمد، از نظر عقل و کمال نسبت به انسانهای دوران پیش از خود در مرتبه بالاتری قرار داشتند و طبعا می‎بایست دینی که برای آنان تشریع می‎شود برتر از ادیان گذشته باشد.

اینجا اشکال نکنید که چگونه شما عرب های زمان پیامبر را کمال یافته تر از انسانهای دوران قبل از بعثت پیامبر می‎دانید. زیرا ما درباره عرب ها و یا منطقه و افراد خاصی بحث نمی کنیم. بلکه اولا: اسلام تنها برای عرب ها و یا زمان بعثت رسول اکرم (ص) نیامده است؛ و ثانیا: عقل بشری در زمان بعثت نسبت به دوران پیش از آن بالاخره تکامل یافته تر بود. به عنوان مثال کسانی که تحصیل می‎کنند و در کلاسهای ابتدایی و یا بالاتر قرار دارند همه نیازمند به معلم می‎باشند ولی وقتی که به دانشگاه رفتند و مدرک دکترا گرفتند معنایش این است که این افراد نیاز به استاد جدید ندارند و به درجه ای رسیده اند که مشکلات علمی خود را می‎توانند با مطالعه و تحقیق بر اساس منابع موجود و داده های علمی حل کنند.

اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان به این معناست که صرف نظر از استثناها، عقل

ناوبری کتاب