صفحه ۶۳۹

"خطبه 152 - قسمت هفتم"

"ان الله تعالی خصکم بالا سلا م، واستخلصکم له، و ذلک لا نه اسم سلا مة و جماع کرامة ، اصطفی الله تعالی منهجه و بین حججه من ظاهر علم و باطن حکم، لا تفنی غرائبه، و لا تنقضی عجائبه، فیه مرابیع النعم و مصابیح الظلم، لا تفتح الخیرات الا بمفاتیحه، و لا تکشف الظلمات الا بمصابیحه، قد احمی حماه و ارعی مرعاه، فیه شفأ المستشفی (المشتفی ) و کفایة المستکفی (المکتفی )."

نگاهی به مباحث گذشته

در درس گذشته حضرت ابتدا از بازگشت خلافت به مسیر اصلی خود سخن گفتند و پس از آن شرایط امامان و پیشوایان راستین را بیان کردند و ضمن آن فرمودند که پیشوایان و امامان واقعی و شایسته کسانی هستند که خلفای خداوند بر بندگانش می‎باشند، و کسی داخل بهشت نشود مگر این که آنان را بشناسد و آنان نیز شایستگی او را شناخته و تأیید نمایند؛ همچنین کسی داخل دوزخ نگردد مگر این که آنان را انکار کند و آنان نیز او را پیرو خود نشناسند.

حالا در ادامه امام (ع) به توصیف دین اسلام می‎پردازند و ویژگی های آن را بیان می‎کنند:

ناوبری کتاب