صفحه ۶۲

نمی رسد؛ برای این که خداوند به نقل از شیطان می‎فرماید: (و لا غوینهم أجمعین ‏ الا عبادک منهم المخلصین ) سوره انشقاق (84)، آیه 6. "و قطعا همه آنان را گمراه کنم، مگر کسانی از آنان که بندگان خالص تو باشند."

بنابراین شیطان به انسانهای با اخلاص و قوی سیطره و قدرت ندارد. وقتی انسانها محکم باشند شیطان فرار می‎کند. ولی نسبت به انسانهای بهانه گیر و سست، روز به روز طمعش افزایش می‎یابد.

"فهذا أوان قویت عدته"

( پس این هنگامی است که ابزار کار شیطان نیرومند گشته است.)

کلمه "عده" با "عده" تفاوت می‎کند. "عده" به نیروهای انسانی گفته می‎شود؛ در صورتی که "عده" به ابزار و وسایل کار گفته می‎شود. "فهذا": وقتی چنین شد که انسانها سست بوده و در ایمان قوی و محکم نبودند و طمع شیطان زیاد شد، روز به روز کید او افزایش می‎یابد و نیروهایش بیشتر می‎شود. پس این زمان که شما مردم این گونه سست بودید "أوان قویت عدته": زمانی است که عده یا عده، یعنی وسایل و ابزار یا نیروهایی که شیطان مهیا کرده قوی است.

برخی گمان می‎کنند شیطان همان هوای نفس است؛ ولی شیطان غیر از هوای نفس می‎باشد. خداوند می‎فرماید: شیطان حضرت آدم و حوا را دچار لغزش کرد و آنها را از بهشت بیرون نمود.نهج البلاغه عبده، ج 2، ص 16؛ نهج البلاغه صبحی صالح، ص 187. و خود شیطان هم گفت: که من غیر از بندگان مخلص خدا، همه انسانهای دیگر را گمراه خواهم کرد.سوره حجر (15)، آیات 39 و 40. خداوند هم برای آزمایش انسان و برای این که خوب و بد بروز و ظهور کند این اختیار و قدرت را به شیطان داد که بتواند یک نحو

ناوبری کتاب