صفحه ۵۵۳

شکم های خود وارد نسازید، به این دلیل است که شما در حضور خداوند هستید و هر گناهی انجام دهید مورد توجه خداوند می‎باشد و اوست که بر شما معصیت را حرام و راههای اطاعت و بندگی را تسهیل و آسان فرموده است. بنابراین تصور نکنید که اگر از لقمه های حرام استفاده نکنید از گرسنگی می‎میرید. نه این طور نیست. برای این که اگر عمر انسان به دنیا باقی باشد، به هر ترتیب که باشد خداوند رزق و روزی او را می‎رساند. البته رزق و روزی که باید برسد، معنایش چلوکباب و جوجه کباب نیست بلکه گاهی نان و پنیر یا نان خالی می‎باشد؛ اگر انسان قانع باشد، رزق و روزی او به هر ترتیبی که باشد فراهم می‎شود.

"فانکم بعین من": پس شما در دید و حضور کسی هستید که "حرم علیکم المعصیة": بر شما معصیت را حرام کرده است "و سهل لکم سبل الطاعة": و راههای طاعت را برای شما آسان نموده است.

خلاصه حضرت در قسمت پایانی این خطبه، خطاب به کسانی که در حکومت ظالمانه دچار فتنه ها می‎شوند سفارش می‎فرماید که اولا: پرچمدار فتنه نباشید؛ و ثانیا: از کتاب و عترت جدا نشوید؛ و ثالثا: ظلم نکنید، و مظلوم بر خدا وارد شوید بهتر از آن است که ستمگر باشید؛ و رابعا: از راههای شیطانی و جاهایی که پرتگاه دشمنی با خدا و رسول است دوری نمایید؛ و خامسا: مواظب شکم خود باشید و غذای حرام به شکم خود و زن و بچه خود وارد نسازید، که خداوند رزق و روزی حلال را برای شما فراهم می‎سازد.

"خطبه 152 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه علی أزلیته، و باشتباههم علی أن لاشبه له."

ناوبری کتاب