صفحه ۵۵۰

البته شرایط تفاوت می‎کند و گاهی انسان تشخیص می‎دهد که اگر وارد یک پست و مقام حساسی نشود که مورد نیاز حکومت و مردم است، به جای او فرد دیگری آن مقام را اشغال می‎کند که بسیار به ضرر دین و مردم است. در این شرایط خاص، برخی افراد از ائمه (ع) اجازه می‎گرفتند و وارد حکومت می‎شدند و بعد هم تا می‎توانستند به مردم و شیعیان خدمت می‎کردند.بحارالانوار، ج 2، ص 90، حدیث 14. نباید این طور باشد که اولا: انسان بدون حساب و کتاب، کمک کار و یاور ستمگران باشد؛ و ثانیا: اگر بنا بر ضرورتهایی در حکومت آنان عهده دار مسئولیتی شد، نباید بگوید ما که غرق هستیم پس تا آخر پیش برویم، بلکه باید تا جایی که ضرورت دارد و می‎تواند خدمت کند در آن پست و مقام باقی بماند. خلاصه حضرت می‎فرماید: در فتنه ها مواظب باشید پایگاه آنها و پرچم های بدعت ها نباشید.

2 - التزام به قرآن و عترت

"والزموا ما عقد علیه حبل الجماعة ، و بنیت علیه أرکان الطاعة"

( و ملازم باشید آنچه را ریسمان جماعت بر آن پیوند خورده، و پایه های طاعت بر آن بناگردیده است.)

آنچه حبل جماعت بر آن بسته شده و نیز ستونهای طاعت بر آن اساس استوار شده است همان کتاب و عترت است که در بعضی از روایات از آن به "حبلان" یا "دو ریسمان الهی" تعبیر شده است. به هر حال حضرت می‎فرماید: از کتاب و عترت یا ریسمان جماعت دست برندارید و ملازم آنها باشید.

"والزموا ما عقد علیه حبل الجماعة": و ملازم باشید آنچه را که بسته شده است بر آن ریسمان جماعت، یعنی کتاب و عترت؛ "و بنیت علیه أرکان الطاعة": و ستونهای طاعت بر آن اساس بنا شده است.

ناوبری کتاب