صفحه ۵۴۷

"خطبه 151 - قسمت چهارم"

منها:

"بین قتیل مطلول، و خائف مستجیر، یختلون بعقد الایمان و بغرور الایمان. فلا تکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع، والزموا ما عقد علیه حبل الجماعة ، و بنیت علیه أرکان الطاعة . واقدموا علی الله مظلومین، و لا تقدموا علیه ظالمین، واتقوا مدارج الشیطان و مهابط العدوان. و لاتدخلوا بطونکم لعق الحرام، فانکم بعین من حرم علیکم المعصیة ، و سهل لکم سبل الطاعة ."

سرکوب و تسلیم سازی مخالفان توسط حاکمان ستمگر

حضرت علی (ع) در بخش هایی از خطبه 151 که خواندیم به دو فتنه اشاره فرمودند که ابن میثم بحرانی فتنه اول را مربوط به بنی امیه و بنی عباس دانسته و فتنه دوم را مربوط به حمله تاتار و چنگیزخان؛ ولی ما احتمال دادیم که فتنه اول مربوط به بنی امیه و فتنه دوم مربوط به بنی عباس باشد. به هر حال این بخش تمام شد و رسیدیم به بخش دیگری از خطبه که باز هم تقطیع و بعضی از عبارات آن حذف شده است.

"بین قتیل مطلول، و خائف مستجیر"

( برخی کشته خون به هدر رفته، و بعضی ترسوی پناه آورده.)

"مطلول" به معنای هدر رفتن خون می‎باشد.

همان طور که عرض شد احتمال زیادی وجود دارد که در اینجا عباراتی حذف

ناوبری کتاب