صفحه ۵۴۴

12 - بریدگی های خانوادگی و جدایی از اسلام

"تقطع فیها الارحام، و یفارق علیها الاسلام"

( خویشی ها در آن قطع می‎شود، و بر پایه آن اسلام جدا می‎گردد.)

این جملات نیز با حکومت بنی عباس تناسب بیشتری دارد؛ برای این که آنان ابتدا به نام پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) روی کار آمدند ولی پس از قدرت گرفتن، رحم ها را قطع و خویشاوندان را فراموش کردند.

"تقطع فیها الارحام": در آن فتنه رحم ها قطع می‎شود "و یفارق علیها الاسلام": و بر این فتنه ها اسلام جدا می‎شود؛ یعنی به اسلام کاری ندارند، می‎خواهند حکومت کنند.

13 - گرفتاری همگان در این فتنه

"بریها سقیم، و ظاعنها مقیم"

( بیزار از آن، بیمار؛ و کوچ کننده اش، اقامت گزیده می‎باشد.)

"ظعن" به معنای سفر است. "بریها سقیم" یعنی: آن کسی که خودش را از این فتنه مبرا و سالم می‎داند، باز هم بیمار و گرفتار فتنه است؛ به تعبیر دیگر به خیال خویش خود را گرفتار و بیمار فتنه نمی داند ولی گرفتار و بیمار آن است. "و ظاعنها مقیم": و کسی هم که از این فتنه در حال سفر و فرار است و خود را برکنار از آن می‎داند، باز هم مقیم در فتنه است و فتنه او را رها نمی کند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب