صفحه ۵۳۱

"خطبه 151 - قسمت سوم"

"ثم یاتی بعد ذلک طالع الفتنة الرجوف، و القاصمة الزحوف، فتزیغ قلوب بعد استقامة ، و تضل رجال بعد سلامة ، و تختلف الاهوأ عند هجومها، و تلتبس الارأ عند نجومها. من أشرف لها قصمته، و من سعی فیها حطمته، یتکادمون فیها تکادم الحمر فی العانة . قد اضطرب معقود الحبل، و عمی وجه الامر، تغیض فیها الحکمة ، و تنطق فیها الظلمة . و تدق أهل البدو بمسحلها، و ترضهم بکلکلها، یضیع فی غبارها الوحدان، و یهلک فی طریقها الرکبان. ترد بمر القضأ، و تحلب عبیط الدماء، و تثلم منار الدین، و تنقض عقد الیقین. تهرب منها الاکیاس، و تدبرها الارجاس، مرعاد مبراق، کاشفة عن ساق. تقطع فیها الارحام، و یفارق علیها الاسلام، بریها سقیم، و ظاعنها مقیم."

پیشگویی فتنه ویرانگر بنی عباس

در این خطبه حضرت علی (ع) به دو فتنه بزرگ اشاره می‎فرمایند. یکی از آنها با عبارت: "ثم انکم معشر العرب أغراض بلایا قد اقتربت" شروع می‎شود که قبلا آن را بیان کردیم، و دیگری با عبارت: "ثم یاتی بعد ذلک ..." آغاز می‎گردد.

مرحوم ابن میثم بحرانی فتنه اول را اشاره به فتنه بنی امیه و بنی عباس دانسته و فتنه دوم را اشاره به حادثه تاتار و چنگیزخان می‎داندهمان. که به کشورهای اسلامی یورش

ناوبری کتاب