صفحه ۵۲۳

دستورات و راهنمایی ها، گاهی وسیله قدرت یافتن افراد نااهل می‎شویم و دین و دنیای خود را می‎فروشیم و در اختیار دنیای دیگران قرار می‎دهیم و خسر الدنیا والاخرة می‎شویم.

حضرت می‎فرماید: مواظب خودتان باشید و درنگ کنید "عند طلوع جنینها": همان اول که فتنه می‎خواهد پیدا بشود و جنینش به دنیا بیاید و طلوع کند "و ظهور کمینها": و همان زمانی که باطنش ظاهر می‎شود "وانتصاب قطبها، و مدار رحاها": و وقتی که میخش دارد کوفته می‎شود و زمانی که به پا می‎ایستد، و هنگام چرخش سنگ آسیای آن. کنایه از زمان قدرت پیدا کردن فتنه. در این مواقع شما وسیله قدرت او نشوید و تحقیق و تفحص کنید.

بیان مراحل رشد فتنه

"تبدأ فی مدارج خفیة ، و تؤول الی فظاعة جلیة"

( فتنه در پله های پنهان ترقی آغاز می‎شود، و به رسوایی آشکار برگشت می‎نماید.)

"تبدو" یعنی ظاهر می‎شود، و "تبدأ" یعنی آغاز می‎شود، و "تمتد" یعنی امتداد پیدا می‎کند؛ و هر سه وجه نقل شده است. ولی به نظر می‎رسد "تمتد" چندان مناسب نباشد و "تبدو" و "تبدأ" درست تر باشند. "مدارج" هم جمع "مدرجة" به معنای پله های صعود و ترقی می‎آید.

حضرت در اینجا می‎فرماید: فتنه در آغاز که ظاهر می‎شود از راههای پنهان می‎آید ولی بعد که تسلط و قدرت یافت دست به کارهای زشت و پلید می‎زند. مانند فتنه بنی عباس که ابتدا شعارهای گمراه کننده ای را مطرح کردند و به نام مبارزه با بنی امیه و حمایت از آل رسول که بسیار نسبت به آنان ظلم و ستم شده بود مردم را گرد خود جمع کردند ولی بعد که روی کار آمدند و قدرت را به دست گرفتند به نام عدالت و

ناوبری کتاب