صفحه ۵۱۲

باشد؛ و مانند پیغمبر و ائمه (ع) یا اولیای الهی که به معصومین (ع) نزدیک هستند باشد. بنابراین بسیاری از ما عبدالله نیستیم و عبدالشیطان می‎باشیم.

"نجیبه" یعنی انتخاب شده خدا؛ و "صفوته" یعنی برگزیده خداست.

"لایوازی فضله، و لایجبر فقده"

( فضل او برابری نمی شود و فقدانش جبران نمی گردد.)

"لایوازی فضله" یعنی: هیچ کس در فضیلت موازی پیغمبر نیست. به این معنا که پیغمبر در مقام فضیلت از همه بالاتر است. "و لایجبر فقده" یعنی: فقدان آن حضرت را نیز هیچ چیز جبران نمی کند. درست است که امیرالمؤمنین و دیگر ائمه (ع) پس از آن حضرت وجود دارند ولی بالاخره عظمت و مقام پیامبراکرم (ص) چیز دیگری است که قابل جبران نمی باشد.

تابش نور حیات بخش پیامبراکرم 6

"أضأت به البلاد بعد الضلالة المظلمة ، و الجهالة الغالبة ، و الجفوة الجافیة"

( شهرها به واسطه او روشن گردید پس از گمراهی تاریک، و نادانی فراگیر، و خشونتی خشن.)

"أضأت به البلاد" یعنی: شهرها به واسطه پیامبراکرم (ص) روشن گشت. "الضلالة المظلمة" به معنای گمراهی تاریک است؛ و مقصود از "الجهالة الغالبة" جهالتی است که بر شهرها و کشورها در آن زمان غلبه داشت. "جفوة" نیز به معنای خشونتی است که ستمگران انجام می‎دهند، و "جافیة" هم برای تأکید آن می‎باشد؛ یعنی خشونتی که بسیار خشن بود.

خلاصه حضرت می‎فرماید: در شرایطی که گمراهی های تاریک آن شهرها را فرا گرفته بود و نادانی و جهالت سیطره داشت و فراگیر بود و خشونت و تندی

ناوبری کتاب