صفحه ۵۰۹

اگر واقع امر را بخواهیم، نباید منطق ما در استفاده از دستاوردهای بشری نفی مطلق باشد و استفاده از رادیو، تلویزیون، اینترنت یا ماهواره را حرام کنیم. ما نباید مانند کسانی باشیم که می‎گفتند در حرم امیرالمؤمنین (ع) و امام رضا(ع) نباید برق بکشید، و حتی یک روز در مشهد به عنوان اعتراض نسبت به برق کشی کردن حرم امام رضا(ع) تعطیل و اعتصاب کردند !

در هر صورت این گونه افراد که مقدستر از پیامبر(ص) حکم می‎کنند از همان ابتدا بوده اند، و امثال عبدالله بن عمر که سراغ پول نمی رفتند ولی زیر بار حق هم نبودند در طول تاریخ کم و اندک نمی باشند.

"خطبه 151 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"و أستعینه علی مداحر الشیطان و مزاجره، و الاعتصام من حبائله و مخاتله. و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و نجیبه و صفوته، لا یوازی فضله، و لایجبر فقده. أضأت به البلاد بعد الضلالة المظلمة ، و الجهالة الغالبة ، و الجفوة الجافیة ، والناس یستحلون الحریم، و یستذلون الحکیم، یحیون علی فترة ، و یموتون علی کفرة ."

به نظر می‎رسد که مرحوم سید رضی این خطبه را نیز تقطیع و قسمت هایی را از آن حذف کرده است. برای این که جمله: "و أستعینه..." نمی تواند ابتدای خطبه و آغاز فرمایشات حضرت باشد. در هر صورت در اینجا آنچه را که سید رضی (ره) نقل کرده می‎خوانیم:

ناوبری کتاب