صفحه ۴۸۲

تصرفاتی که امام زمان (ع) انجام می‎دهد و اجتماعاتی را که به هم می‎زند و یا گروههای متفرقی را که متحد می‎سازد، همه را در حالی انجام می‎دهد که از مردم مستور و پنهان است و حتی شخص قیافه شناس یا به تعبیر دیگر جاسوسها نیز او را نمی یابند هر چند به دنبال او باشند. یک کنگره مثلا تشکیل می‎شود و میلیاردها دلار خرج و برنامه ریزی می‎شود و بسیاری از کشورها یا گروهها جمع می‎شوند و می‎خواهند با اسلام مبارزه کنند ولی ناگهان همه برنامه ها به هم می‎ریزد. حالا این که چطور برنامه ها در هم ریخت معلوم نمی شود و کسی نمی فهمد. پس حضرت چه بسا که کارهایی انجام دهد بدون این که شناخته شود.

"فی سترة عن الناس": تصرفات امام زمان (ع) در حالی صورت می‎پذیرد که آن حضرت از چشم مردم غایب و پنهان است؛ "لایبصر القائف أثره": فرد قیافه شناس هم اثری از او نمی یابد "و لو تابع نظره": هر چند در پی او نظر افکند و به دنبال او باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب