صفحه ۴۷۶

"یا قوم هذا ابان ورود کل موعود، و دنو من طلعة ما لا تعرفون"

( ای گروه مردم ! این وقت هنگام آمدن هر چیزی است که وعده داده شده، و نزدیک شدن به دیدار آن چیزی است که نمی شناسید.)

در بعضی نسخه ها "دنو" آمده و آن را عطف به "ورود" کرده است؛ ولی به نظر می‎رسد که "دنو" و عطف به "ابان" باشد.

حضرت می‎فرماید: "یا قوم هذا ابان ورود کل موعود": ای گروه من ! اکنون وقت وارد شدن هر چیزی است که وعده داده شده است. این زمان، آغاز ظهور فتنه هاست که پس از فتنه های گوناگون و بزرگ، حضرت حجت (عج) ظهور می‎فرماید. آنچه به شما وعده داده شده است از آمدن سفیانی و دجال، و حضرت حجت (عج) و حضرت عیسی (ع) خواهد آمد. "و دنو من طلعة ما لا تعرفون": و این نزدیک شدن به طلوع چیزهایی است که شما نمی شناسید.

در آخرالزمان و پیش از ظهور حضرت حجت (عج) فتنه ها و حوادثی پیش می‎آید که در روایات شیعه و سنی ذکر شده است. در کتب اهل سنت، مجموع اینها که بیشتر عبارتند از: آمدن دجال و سفیانی و قضیه فلسطین و در نهایت ظهور حضرت مهدی (ع)، همه در کتابی به نام "الفتن" جمع آوری شده است.سوره قصص (28)، آیه 8.

روش حضرت حجت (عج) در دوره غیبت

"ألا و ان من أدرکها منا یسری فیها بسراج منیر، و یحذو فیها علی مثال الصالحین"

( آگاه باشید کسی از ما که آن دیدار را دریافت در آن با چراغی روشنایی بخش حرکت می‎کند، و در آن بر روش و رویه صالحان رفتار می‎نماید.)

ناوبری کتاب