صفحه ۴۲۶

تا شما کسانی را که کتاب خدا را ترک کرده اند نشناسید و ندانید که چه گرفتاریهایی پیدا کردند و به چه سرنوشتی دچار شدند، هرگز به کتاب خدا تمسک نخواهید کرد و به آن چنگ نخواهید زد.

چند حدیث درباره تولی و تبری

به مناسبت این که سه جمله فوق بی ارتباط با مسأله تولی و تبری نمی باشد، چند حدیث در این باره برای شما یادداشت کرده ام که آنها را می‎خوانم:

1 - "ان رجلا قدم علی أمیرالمؤمنین (ع)، فقال له: یا أمیرالمؤمنین ! أنا أحبک و أحب فلانا و سمی بعض أعدائه": مردی نزد امیرالمؤمنین علی (ع) آمد و گفت: من هم تو را دوست می‎دارم و هم فلانی را، و بعضی از دشمنان امیرالمؤمنین (ع) را نام برد و گفت به آنها هم همچون امیرالمؤمنین (ع) علاقه مند است.

"فقال (ع): أما الان فأنت أعور، فاما أن تعمی و اما أن تبصر"نهج البلاغه عبده، ج 2، ص 42 در شرح خطبه 147. حضرت به او فرمود: "تو اکنون فردی هستی که یک چشم دارد (و حق بین نیستی). بنابراین یا کور می‎شوی یا کاملا بینا می‎گردی."

به تعبیر دیگر حضرت در پاسخ کسی که می‎گوید: من هم شما را دوست می‎دارم و هم دشمنان شما را، می‎فرماید: شما باید یک طرف را انتخاب کنی. یا کاملا این طرفی می‎شوی و یا کاملا آن طرفی. یا کاملا کور می‎شوی و حق را نمی بینی و یا کاملا بینا می‎گردی و باطل را رها می‎کنی.

2 - "و قیل للصادق (ع) ان فلانا یوالیکم الا أنه یضعف من البراءة من عدوکم": به امام صادق (ع) گفته شد که فلانی شما را دوست می‎دارد و همراه شماست اما نسبت به برائت از دشمن شما ضعیف است. به این معنا که از دشمنان حضرت دوری نمی کند و بسا با آنها هم رابطه دوستی برقرار می‎کند.

ناوبری کتاب