صفحه ۴۲

در جنگ های کلاسیک و معمولی گروهی به عنوان امدادگر مأمور می‎شوند تا جنازه ها و مقتولین را به پشت جبهه منتقل کنند، ولی در جنگ هایی که چنگیزخان به راه انداخت به اندازه ای کشته ها زیاد بود که دیگر کسی نبود آنها را به پشت جبهه منتقل و یا دفن کند و کشته ها همین طور در راه افتاده بودند، مخصوصا در نیشابور که قتل عام مردم بسیار گسترده و زیاد بود. تاریخ به طور مفصل این حوادث را ثبت و ضبط کرده است. من به آقایان طلا ب توصیه می‎کنم که بیشتر، کتابهای تاریخی بخوانند و مخصوصا تاریخ اسلام را مطالعه و بررسی نمایند که آگاهی و تعمق در تاریخ بسیار لازم و ضروری است.

ماهیت پیشگویی ها از نظر امام (ع)

"فقال له بعض أصحابه: لقد أعطیت یا أمیرالمؤمنین علم الغیب ! فضحک (ع)، و قال للرجل و کان کلبیا"

( پس یکی از یارانش به او گفت: یا امیرالمؤمنین ! هر آینه به تو علم غیب عطا شده است ! پس امام (ع) خندید، و به آن مرد که از قبیله کلب بود فرمود:)

یکی از رسوم عرب ها این بود که وقتی بچه ای متولد می‎شد و می‎خواستند او را نامگذاری کنند از خانه بیرون می‎رفتند و به اولین چیزی که برمی خوردند نام آن را بر روی بچه می‎گذاشتند. بنابراین ممکن است کسی از خانه بیرون آمده باشد و چشم او به سگ افتاده و در نتیجه نام فرزند خود را "کلب" که به معنای سگ است گذاشته باشد، و به فرزندان او نیز "بنی کلب" گفته می‎شود. قبیله بنی کلب هم از اولاد همین شخص بوده اند.

در هر صورت یکی از افراد قبیله کلب به آن حضرت می‎گوید: ای امیرمؤمنان به شما علم غیب داده شده است ؟ همان طور که ملاحظه می‎فرمایید این شخص نگفت

ناوبری کتاب