صفحه ۴۰۰

حضرت در این بخش از خطبه، در مورد شرایط و ویژگی های زمان پس از خود خبر می‎دهد و می‎فرماید: "و انه سیاتی علیکم من بعدی": و همانا زود باشد که بیاید بر شما بعد از من "زمان لیس فیه شئ أخفی من الحق"؛ "أخفی" یا صفت برای "شئ" و در تقدیر مرفوع است و یا خبر "لیس" و منصوب می‎باشد و هر دو صورت نقل شده است و همچنین "اظهر و أکثر..." که عطف به آن می‎باشد.سوره ابراهیم (14)، آیه 10. زمانی که هیچ چیز در آن زمان مخفی تر از حق نیست؛ و کسی جرأت ندارد حرف حق بزند؛ یا باید دروغ بگویند و یا مطالب باطل را تکرار کنند و یا با ترس و لرز و در لفافه یک مطالبی بگویند. گاهی اوقات انسان از خواندن بعضی از کتابها و مقاله ها متعجب و متأسف می‎شود. برای این که مثلا یک مقاله مفصل چاپ کرده است و می‎خواهد یک کلمه حرف حساب در آن بزند ولی چون جرأت ندارد آن یک کلمه حرف حساب را به طور صریح مطرح کند مطالب را تا آن اندازه این طرف و آن طرف می‎اندازد و پیچ می‎دهد که انسان ممکن است حتی یک سوم مقاله را بخواند و بعد خسته شده آن را به کناری بیندازد و آن یک کلمه حرف حق را هم نفهمد. مقدمه و عبارت پردازی آن زیاد است اما روح حق گفته نمی شود و در واقع حق در لابلای مطالب از بین می‎رود. در صورتی که انسان باید نسبت به گفتن حق، صریح باشد. البته نباید به کسی اهانت کند، ناسزا بگوید یا درگیری درست کند؛ اما باید حق را بگوید و برای آن دلیل بیاورد.

2 - افزایش دروغ بر خدا و پیامبر(ص)

"و لا اظهر من الباطل، و لا أکثر من الکذب علی الله و رسوله"

( و نه آشکارتر از باطل، و نه بیشتر از دروغ بر خدا و فرستاده او.)

ناوبری کتاب