صفحه ۳۸۸

کنند، همین سبب می‎شود که حمله و یورش آنان علیه تو شدیدتر شود و در کشتن تو طمع کنند.

نگرانی عمر از جنگ و امیدبخشی امام (ع)

"فاما ما ذکرت من مسیر القوم الی قتال المسلمین فان الله سبحانه هو أکره لمسیرهم منک ، و هو أقدر علی تغییر ما یکره"

( و اما آنچه را تو از حرکت قوم مزبور ( ایرانیان) به سوی کارزار کردن با مسلمانان یادآوری کردی، پس همانا خداوند سبحان نسبت به حرکت آنها بیش از تو کراهت دارد، و او بر دگرگون کردن آنچه کراهت دارد تواناتر است.)

خلیفه دوم در مشورت خواهی خود از حضرت علی (ع) از جمله نکاتی که بیان کرد این بود که رستم فرخزاد از طرف یزدگرد وارد جنگ شده است و ایرانی ها تصمیم دارند که کار را با مسلمانان یکسره کنند.سوره محمد (47)، آیه 7. این است که حضرت در پاسخ این بخش از سخنان وی می‎گوید: تو اگر از اجتماع و آمادگی ایرانی ها برای جنگ با اسلام و مسلمانان ناراحت هستی، خداوند از تو ناراحت تر است و قدرت خداوند هم بیشتر می‎باشد؛ بنابراین او می‎تواند شر آنان را برطرف کند، و تو غصه نخور. به تعبیر دیگر اگر خداوند با حرکت کفار به سوی مسلمانان و جنگ با آنان مخالف است (که چنین است) می‎تواند آن را تغییر دهد و شر آنان را برطرف نماید.

"فاما ما ذکرت من مسیر القوم الی قتال المسلمین": و اما آن چیزی که تو گفتی از این که ایرانی ها همه سیر و حرکت کرده اند جهت جنگ با مسلمانان "فان الله سبحانه هو أکره لمسیرهم منک": پس همانا بیشتر از تو خدای سبحان کراهت دارد سیر آنها را

ناوبری کتاب