صفحه ۳۸۱

أقدامکم ) شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 96 تا 102؛ منهاج البراعة، ج 9، ص 54 تا 60. "ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری می‎کند و گامهایتان را استوار می‎دارد." در آیه دیگر می‎فرماید: (بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم ) ر.ک : منهاج البراعة، ج 9، ص 55 تا 59؛ و شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 96 تا 102. "به یاری خدا هر که را خواهد یاری می‎کند و او توانمند مهربان است."

در انتظار یاری خداوند

"و نحن علی موعود من الله، والله منجز وعده و ناصر جنده"

( و ما بر آنچه از سوی خداوند وعده داده شده ثابتیم، و خدا وفا کننده وعده اش و یاری رساننده لشکرش می‎باشد.)

"و نحن علی موعود من الله": و ما بر وعده ای از خدا هستیم "و الله منجز وعده": و خداوند وعده هایش را همیشه عملی می‎کند "و ناصر جنده": و لشکرش را کمک می‎نماید. پس حضرت به عمر می‎فرماید: خداوند در قرآن وعده فرموده که اگر فرد یا افرادی به خاطر خدا جهاد کنند و از لشکر خداوند باشند خداوند آنان را یاری می‎فرماید و وعده خداوند تخلف ناپذیر و عملی است.

نکته مهم در اینجا این است که حضرت اولا: به طور مستقیم پیشنهاد عثمان و طلحه را رد نمی کند و خود را با آنان درگیر نمی سازد، بلکه نظر خود را مطرح و برای آن استدلال می‎فرماید. و ثانیا: در شرایطی که اصل اسلام در خطر است و دشمن به اساس اسلام حمله کرده و ممکن است بر اثر عملی شدن پیشنهادات غلط، اسلام آسیب ببیند، حضرت اختلافات خود با حکومت و خلیفه دوم را به طور موقت نادیده گرفته و خلیفه را راهنمایی می‎کند.

ناوبری کتاب