صفحه ۳۶۸

تراویح کافی، ج 1، ص 222؛ بحارالانوار، ج 17، ص 131. که اهل سنت این اندازه به آن اهمیت می‎دهند - و شب های ماه مبارک رمضان از رادیو و تلویزیون عربستان سعودی پخش می‎شود - به جماعت خواندن این نماز، یکی از بدعت هایی است که در زمان خلفا رواج پیدا کرد و اهل سنت هم به آن عمل می‎کنند. ائمه (ع) اصرار داشتند که این نماز مستحبی است و خواندن نماز مستحبی به جماعت بدعت است. جالب اینجاست که چون خواندن این نماز به جماعت از نظر ما شیعیان صحیح نیست و از طرف دیگر اهل سنت مقید هستند که آن را به جماعت بخوانند، عده ای گفتند ما در شب های احیا شش شبانه روز نماز قضا به جماعت می‎خوانیم که اشکال نداشته و بدعت نباشد. و بعضی از شیعیان چون حیفشان می‎آید که از ثواب نماز جماعت در این شب ها محروم بمانند شش شبانه روز نماز جماعت می‎خوانند که صد و دو رکعت می‎شود. غافل از این که این کار در صورتی اثر دارد و می‎توان آن را به جماعت خواند که امام و مأموم - هر دو - نماز قضای قطعی داشته باشند. و در صورتی که نمازهای امام یا مأموم قضای قطعی نباشد و مثلا نماز قضای احتیاطی بخوانند، باز هم به جماعت خواندن آن صحیح نیست، مگر آن که جهت احتیاط مأموم با امام یکی باشد.بحارالانوار، ج 10، ص 85، حدیث 5. هر ذراع حدود 33 سانتی متر است؛ بنابراین ده ذراع، 330 سانتی متر می‎شود، یعنی سه متر و سی سانتی متر؛ و اگر این حدیث صحیح باشد قطعا طول قامت حضرت موسی خیلی بیشتر از عصای او بوده است.

خلاصه در مقابل بدعت هایی که در دین پیدا می‎شود و رواج می‎یابد، سنت یا سنت هایی از پیامبر(ص) از دست می‎رود.

"فاتقوا البدع والزموا المهیع"

( پس از بدعت ها پرهیز نمایید و همراه همیشگی راه روشن شوید.)

ناوبری کتاب