صفحه ۳۶۷

جثه ها و هیکل های قوی از دنیا رفته اند ما نیز به طور حتم از دنیا خواهیم رفت. گفته شده که طول عصای حضرت موسی ده ذراع یا هفت ذراع بوده است.شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 1، ص 340.

"و قد مضت أصول": و به تحقیق گذشته اند یک ریشه هایی که "نحن فروعها": ما شاخه ها و بچه های آنها هستیم؛ "فما بقأ فرع بعد ذهاب أصله ؟!": بنابراین بعد از این که آن اصل ها و ریشه ها و بزرگان رفتند، ما شاخه ها که فرع بر آنها هستیم چگونه باقی خواهیم ماند؟!

خلاصه حضرت می‎خواهد بفرماید: به دنیا دل خوش نکنید که دنیا رفتنی است و شما هدف تیرهای بلاها هستید. قرآن کریم نیز در این باره خطاب به پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: (انک میت و انهم میتون ) شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 3، ص 189؛ منهاج البراعة، ج 9، ص 38 و 39. "همانا تو می‎میری و آنان نیز می‎میرند."

بدعت ها ویرانگر سنت ها

"و ما أحدثت بدعة الا ترک بها سنة"

( و بدعتی پدید نیامده مگر این که به وسیله آن سنتی رها گردیده است.)

"سنة" به معنای طریقه و روش است. و "سنت معصوم" عبارت از قول و فعل و تقریر معصوم می‎باشد. می‎دانید که بدعت در دین جایز نیست و دین باید بر اساس دستورات و گفته های خدا و پیغمبر باشد. با این همه در زمان خود پیامبراکرم (ص) و مخصوصا در زمان خلفا بدعت های زیادی رواج پیدا کرد. به عنوان نمونه همین صلاة

ناوبری کتاب