صفحه ۳۶۶

افزون بر این هر چیز تازه ای که در زندگی برای شما حاصل شود چیز تازه دیگری از شما کهنه شده است. لباس نو و یا ماشین جدیدی که پیدا می‎کنید، آنچه پیش از آن بوده برای شما کهنه می‎شود. "خلق" به معنای کهنگی است. "و لا یتجدد له جدید" یعنی: چیز تازه ای برای او پیدا نمی شود "الا بعد أن یخلق له جدید": مگر بعد از این که یک چیز تازه ای که داشته است کهنه می‎شود.

6 - "و لا تقوم له نابتة الا و تسقط منه محصودة"

( و برای او روینده ای به پا نمی ایستد مگر این که دروشده ای از او تباه می‎گردد.)

یک گیاه یا درختی که آن را کاشته اید رشد کرده و بلند می‎شود و شما خوشحال می‎شوید که درخت شما به بار نشسته است، ولی درخت دیگری از شما خشک می‎گردد. یا مثلا فرزند یا نوه ای پیدا می‎کنید در حالی که فرزند دیگر شما بیمار شده و یا از دنیا می‎رود. "و لا تقوم له نابتة": و به پا نمی ایستد برای او یک روینده ای، یک بچه ای، یک درختی، یک چیزی، "الا و تسقط منه محصودة": مگر این که یک دروشده دیگری از او ساقط می‎شود و از بین می‎رود.

همه نسل ها در کاروان مرگ

"و قد مضت أصول نحن فروعها، فما بقأ فرع بعد ذهاب أصله ؟!"

( و تحقیقا ریشه هایی گذشت که ما شاخه های آنها هستیم؛ پس باقی ماندن شاخه بعد از رفتن ریشه اش چگونه است ؟!)

ما انسانها که در این زمان زندگی می‎کنیم، فرع و فرزندان اجداد گذشته خود هستیم که همه آنها از دنیا رفته اند. ما فرزندان کسانی هستیم که در گذشته هیکل های بزرگی داشته اند و از نظر جسمی بلند قد و تنومند بوده اند. بنابراین وقتی آنان با آن

ناوبری کتاب