صفحه ۳۴۸

امیرالمؤمنین و اهل بیت (ع) آشکار می‎شود که آنان دارای چه مقامات و درجاتی هستند، و بعضی از صحابه از این مطلب ناراضی و ناراحت بودند.

"و أدخلنا و أخرجهم": خداوند ما را در عترت و حریم پیغمبر داخل کرده و آنان را خارج ساخته است. همین که پیامبر(ص) همه درهای خانه هایی را که به مسجد باز می‎شد بست و خانه امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه (س) را باز گذاشت،تحف العقول، ص 386. می‎فهماند که علی (ع) و فاطمه (س) به خداوند نزدیک تر هستند و مقامشان والاتر است.

حدیث ثقلین هم که پیامبراکرم (ص) فرمود: "من دو چیز گرانبها بین شما باقی می‎گذارم: کتاب خدا و عترتم را"شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 86. بزرگترین سند شیعه علیه اهل سنت است و مقام و مرتبه اهل بیت (ع) را مشخص تر می‎کند. ما بر اساس این حدیث، در مقابل اهل سنت احتجاج می‎کنیم که ما حتی اگر مسأله امامت را هم چشم پوشی کنیم و آن را مطرح ننماییم، ولی این سؤال مهمی است از شما اهل سنت که چرا در مقام دریافت و شناخت احکام الهی، عترت و احادیث آنان را بر دیگران برتری و ترجیح نمی دهید و به آنها عمل نمی کنید؟! به هر حال وقتی پیامبر(ص) می‎فرماید: "من کتاب خدا و عترت خود را در میان شما باقی می‎گذارم و این دو تا قیامت و تا زمانی که بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند از یکدیگر جدا نمی شوند." شما به چه دلیل ائمه اربعه اهل سنت را بر عترت پیامبراکرم (ص) ترجیح می‎دهید و احکام خدا را از آنان یاد می‎گیرید و توجهی به روایات ائمه (ع) و عترت پیامبراکرم (ص) نمی کنید؟! آیا ائمه اربعه شما پیامبر(ص) را درک کرده اند یا اهل بیت پیامبر(ص)؟! وقتی که "عترت" در این حدیث عدل کتاب خدا

ناوبری کتاب