صفحه ۳۴۷

می‎فرماید: "أقضاکم علی"ر.ک : تفسیر المیزان، ج 1، ص 91؛ و اسلام دین فطرت، ص 299. "علی (ع) بهترین قاضی شماست" معنایش این است که علی (ع) در زمینه های دیگر نیز پیشتاز و جلو می‎باشد. زیرا وقتی کسی قاضی مطلق باشد و خداوند قضاوت او را پذیرفته باشد، امکان ندارد حلال و حرام و واجبات و کیفیت قرائت قرآن را نداند.

حال امام (ع) می‎فرماید: کجا هستند آنهایی که گمان می‎کنند جز ما راسخ در علم هستند؟ این افراد در زمان خود امیرالمؤمنین (ع) بوده اند؛ برخی از صحابه یک چنین ادعاهایی داشته اند. سپس حضرت ادعای آنان را دروغ خوانده و علت آن را بیان می‎کند.

"کذبا و بغیا علینا، أن رفعنا الله و وضعهم"

( از روی دروغ و ستم بر ما، که خداوند ما را بلند کرده و آنها را فرو گذاشته است.)

"أن رفعنا الله" در اصل "لا ن رفعنا الله" بوده که "لام" از آن حذف شده است.

حضرت می‎فرماید: افرادی که خود را به دروغ راسخ در علم دانسته اند در حقیقت بر ما طغیان نموده اند، و علت این که بر ما طغیان کرده اند این است که نسبت به ما حسادت می‎ورزند. خداوند ما را از نظر علم و تقوا و سابقه جهاد بالا برده و برتری داده و آنان را در مراتب پایین قرار داده است، و به این جهت آنان بر اهل بیت حسادت می‎ورزند.

"و أعطانا و حرمهم، و أدخلنا و أخرجهم"

( و ما را عطا کرده و آنان را بی بهره ساخته، و ما را داخل و آنان را خارج نموده است.)

"و أعطانا و حرمهم" یعنی: خداوند درجاتی را به ما عترت پیامبر داده است و آنان را از آن درجات محروم کرده است. از کلمات و بیانات پیامبراکرم (ص) درباره

ناوبری کتاب