صفحه ۳۴

شناخت درست حضرت از دنیا و برخورد با آن

"أنا کاب الدنیا لوجهها، و قادرها بقدرها، و ناظرها بعینها"

( من این دنیا را به رو انداخته ام، و آن را به اندازه خودش اندازه گیری کرده ام، و نظاره گر آن با چشمش هستم.)

این عبارت در حقیقت یک جمله معترضه است.

نسبت به معنای "أنا کاب الدنیا لوجهها" دو احتمال ذکر کرده اند:

الف - به این معناست که چون من از دنیای شما خوشم نیامده است آن را به پشت پرت کردم و دور انداختم. به تعبیر دیگر من نسبت به دنیای شما و مقام و پول و امکانات آن اعتنایی ندارم.

ب - احتمال دوم این است که مقصود از آن زیر و رو کردن دنیا باشد. به این معنا که من از زیر و روی دنیا آن چنان که باید آگاهی دارم و فریب آن را نمی خورم.

در هر صورت حضرت می‎فرماید: من دنیای شما را به رو انداختم، و آن را به اندازه خودش اندازه گیری کردم، و به دنیا با چشم خودش نگاه می‎کنم. به این معنا که می‎دانم دنیا ارزشی ندارد و همه چیز آن در حال دگرگونی است، چون من آن را اندازه گیری نمودم. و با چشم خود دنیا به آن نگریستم. به تعبیر دیگر من دنیا را کاملا شناختم و همان طور که باید دید ما نسبت به دنیا با چشم بی اعتنایی باشد آن را با بی اعتنایی نگاه کردم.

تا اینجا یک خبر غیبی حضرت درباره شورشی های بصره بود که گفتیم رهبری آنان را صاحب زنج بر عهده داشت؛ و این گروه در بصره، واسط، آبادان و اهواز شورش کردند و یک مدت نیز این مناطق را در اختیار خود گرفتند. خبر غیبی دیگر حضرت درباره ترک هایی است که پیروز شدند، که آن را ان شاءالله در درس آینده بررسی می‎کنیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب