صفحه ۳۲۸

3 - نوع سوم این که دعای باران پس از نماز باران خوانده شود؛ که نماز باران یا نماز استسقاء مانند نماز عیدین همراه با دو خطبه می‎باشد که پنج قنوت در رکعت اول و چهار قنوت در رکعت دوم دارد.

نکته ای که چندان برای ما روشن نیست این است که نمی دانیم فرمایشات حضرت علی (ع) در این خطبه درباره دعای باران، جزئی از یک خطبه نماز استسقاء بوده یا تنها یک سخنرانی ساده و دعا برای بارش باران بوده است. برای این که نماز استسقاء احتیاج به مقدمات و از جمله سه روز روزه گرفتن دارد؛ در حالی که اگر نماز باران خوانده نشود، دعای باران احتیاج به مقدمات زیادی ندارد. به هر حال در خود خطبه ذکری از نماز نشده است. البته در کتاب شریف "من لایحضره الفقیه"سوره نوح (71)، آیات 10 تا 12. خطبه مفصلی به عنوان خطبه نماز استسقاء ذکر شده است که علاوه بر مفصل بودن آن، از سنخ این خطبه نیست و از لغات آن این طور به دست می‎آید که نسبت آن به حضرت علی (ع) مشکل است.

ادامه بیان سختی ها و طلب باران توسط امام (ع)

حضرت علی (ع) در ابتدای این خطبه مقداری مقدمه چینی کردند و فرمودند: آسمان و زمین که منشاء برکات برای انسانها هستند نوکر و مطیع آنان نمی باشند بلکه خداوند آنها را مسخر انسان کرده است؛ بنابراین اگر آنان احتیاج و نیازی داشتند باید از خدا بخواهند و دست نیاز به سوی او بلند کنند.

خطبه را ادامه دادیم تا به اینجا رسیدیم که می‎فرماید:

"أللهم انا خرجنا الیک نشکو الیک ما لایخفی علیک"

( خدایا ما به سوی تو روانه شدیم تا از آنچه بر تو پنهان نیست به تو شکایت نماییم.)

ناوبری کتاب