صفحه ۳۲۴

"و لاتؤاخذنا بما فعل السفهأ منا؛ یا أرحم الراحمین"

( و ما را به سبب آنچه بی خردان ما انجام داده اند مؤاخذه و کیفر مفرما؛ ای مهربانترین مهربانان.)

خدایا افراد سفیه و کم عقلی در میان اجتماع ما وجود دارند و مرتکب گناهان و معاصی شده اند و کارهای زشتی انجام داده اند، ولی ما از تو می‎خواهیم که ما را به گناهان آنان کیفر و مؤاخذه مفرمایی؛ ای خدایی که رحمت تو بیش از همه رحمت کنندگان است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب