صفحه ۳۱۸

نقش استغفار در بارش روزی و رحمت به خلق

"و قد جعل الله الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمة الخلق، فقال سبحانه: (استغفروا ربکم انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، و یمددکم باموال و بنین ) من لایحضره الفقیه، ج 1، باب صلاة الاستسقاء...، ص 335 تا 338."

( و به تحقیق خداوند آمرزش خواستن را سبب بارش روزی و رحمت به خلق قرار داده، پس در قرآن کریم فرموده است: "از پروردگار خود طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است، تا آسمان را بر شما رها کرده پی درپی ببارد، و شما را با اموال و فرزندان کمک نماید".)

"غفر" به معنای پوشش است و "استغفار" به معنای طلب پوشش یا طلب بخشش از خداوند است.

"و قد جعل الله الاستغفار سببا لدرور الرزق": و به تحقیق خداوند طلب بخشش و آمرزش را سبب قرار داده است که روزی بر انسان بریزد "و رحمة الخلق": و از سوی خداوند به بندگان رحمت و مهربانی شود. خداوند کلید رحمت خود را در استغفار قرار داده است.

در حدیثی که مضمون بسیار خوبی دارد آمده است: "کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون"کلیات سعدی، دیباچه گلستان. "همه فرزندان آدم خطا کار هستند، و بهترین خطا کاران آنهایی هستند که توبه نمایند."

در هر صورت حضرت می‎فرماید: استغفار سبب می‎شود که روزی بر انسان نازل شود و مانند باران بر او ببارد؛ و همچنین استغفار باعث رحمت بر خلق می‎گردد. البته استغفار فقط به گفتن عبارت "أستغفر الله" محقق نمی شود، بلکه امیرالمؤمنین (ع)

ناوبری کتاب