صفحه ۳۱۶

نمی بارد و خشکسالی شده و قحطی می‎آید؟ این است که حضرت می‎فرماید:

"ان الله یبتلی عباده - عند الاعمال السیئة - بنقص الثمرات، و حبس البرکات، و اغلا ق خزائن الخیرات"

( همانا خداوند بندگان خود را - آنگاه که به کارهای زشت مشغولند - به وسیله کم شدن میوه ها و بازداشتن برکات و بستن گنجینه های خیرات آزمایش می‎کند.)

همه کارها به دست خداست و خداوند هم قدرت دارد و می‎تواند یک زندگی مرفه و خوبی را برای من و شما فراهم نماید، ولی خداوند انسانها را خلق نکرده است که فقط یک زندگی خوش و مرفهی داشته باشند، بلکه آنان را خلق فرمود تا گرفتار آزمایش شوند. بنابراین اگر گاهی خشکسالی و قحطی و دیگر ناملایمات در زندگی انسانها پیش آید، انسان نمی تواند به خداوند اعتراض کند که چرا خداوند از وعده خود تخلف کرده است؛ برای این که خداوند به ما وعده یک زندگی مرفه و بی دردسر را نداده است.

قرآن کریم می‎فرماید: (ألذی خلق الموت و الحیاة لیبلوکم أیکم أحسن عملا) من لایحضره الفقیه، ج 1، باب صلاة الاستسقاء...، ص 334. "آن خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را گرفتار آزمایش کند که کدام به کردار نیکوترید."

حضرت امیر(ع) می‎فرماید: "ان الله یبتلی عباده": همانا خداوند گرفتار و مبتلا به آزمایش می‎کند بندگان خودش را "عند الاعمال السیئة": وقتی یک عده کارهای زشت انجام می‎دهند "بنقص الثمرات": به کم شدن میوه ها "و حبس البرکات": و حبس و بازداشتن برکات "و اغلاق خزائن الخیرات": و بستن گنجینه های خیرات.

ناوبری کتاب