صفحه ۳۱۲

نماز استسقاء مانند نماز عید فطر و قربان دو رکعت است و نه قنوت دارد. به این صورت که ابتدا تکبیرة الاحرام گفته و حمد و سوره خوانده می‎شود و بعد از آن پنج تکبیر باید گفته شود که پس از هر کدام از آنها قنوت خوانده می‎شود و تکبیر ششم را می‎گویند و به رکوع می‎روند. در رکعت دوم هم پس از حمد و سوره، چهار تکبیر گفته می‎شود و پس از هر کدام قنوت می‎خوانند و در آخر تکبیر پنجم را می‎گویند و به رکوع می‎روند.

در مورد آداب نماز استسقاء چنین آمده است که امام جماعت عبایش را وارونه کند.

خلاصه طلب باران یا استسقاء منحصر به نماز و شیوه سوم نیست بلکه به سه روش انجام می‎شود که توضیح دادیم.

در هر صورت این خطبه درباره طلب باران است؛ قبلا هم خطبه پر محتوای دیگری داشتیم که آن هم درباره استسقاء بود. البته روشن نیست که حضرت این خطبه را به مناسبت نماز استسقاء ایراد فرمودند و یا مناسبت دیگری داشته است؛ و شیخ صدوق (ره) در اواخر کتاب صلاة "من لا یحضره الفقیه"سوره قصص (28)، آیه 77. نقل می‎کند که حضرت علی (ع) آن را در خطبه نماز استسقاء خوانده اند. آن خطبه که حضرت آن را در خطبه نماز خوانده اند خطبه 115 بود که احتمال دارد در حقیقت با این خطبه یکی باشند، و احتمال هم دارد که متفاوت باشند. به هر حال در اینجا سخن از نماز نیست و ممکن است حضرت آن را تنها به عنوان دعا خوانده باشند.

آسمان و زمین فرمانبر خدا نه خلق

"ألا و ان الارض التی تحملکم و السماء التی تظلکم مطیعتان لربکم"

ناوبری کتاب