صفحه ۳۱۱

بیان انواع طلب باران

البته طلب باران همان طور که بزرگان فرموده اند و از روایات نیز استفاده می‎شود، به سه صورت ممکن است انجام شود؛ که عبارتند از:

1 - این که مردم بروند با دل شکسته دعا کنند و وضع بی آبی و خشکسالی خود را با خدا در میان بگذارند و طلب باران کنند. این نحو بسیار آسان و کم زحمت است.

2 - روش دوم این است که دعای خود را بعد از یک نماز انجام دهند. در این مورد تفاوتی ندارد که چه نمازی بخوانند، نماز ظهر باشد یا نماز عصر. به هر حال پس از نماز دعا می‎کنند و از خدا باران می‎خواهند.

3 - روش سوم که تأکید بسیاری هم بر آن شده، این است که دو رکعت نماز استسقاء با شرایط و مقدماتش بخوانند و دعا کنند. از جمله مقدمات این نماز، آن است که مردم ابتدا سه روز روزه بگیرند و در روز سوم برای نماز استسقاء به صحرا و بیابان بروند، و بهتر این است که روز سوم یا دوشنبه باشد یا جمعه. به این معنا که روز شنبه و یکشنبه را روزه بگیرند و روز دوشنبه برای نماز بیرون روند، و یا روز چهارشنبه و پنجشنبه روزه گرفته و روز جمعه نماز استسقاء بخوانند. افزون بر آن، بهتر است با پای پیاده حرکت کنند و افراد پیر و سالخورده و کودکان نیز در این نماز و دعا شرکت نمایند؛ و اگر بچه های شیرخوار را همراه ببرند و آنها هم گریه کنند بسیار مؤثر است.

نماز استسقاء هم ترتیب و مقدماتی دارد؛ از جمله این که: امام جماعت روی منبر بایستد و صد مرتبه "الله اکبر"، صد مرتبه "سبحان الله"، صد مرتبه "الحمد لله" و صد مرتبه دیگر "الله اکبر" بگوید و بعد نماز را شروع کند.

ناوبری کتاب