صفحه ۳۱۰

از همان زمان پیامبراکرم (ص) به مسلمانان داده شده است که وقتی باران نبارید و مردم دچار خشکسالی و کم آبی شدند، دعا کنند تا خداوند باران را برای آنها بفرستد.

در کتاب شریف "من لا یحضره الفقیه" در حدیثی نقل شده است که رود نیل کم آب شد و رو به خشکی می‎رفت. عده ای از مریدان فرعون نزد او آمدند و گفتند حیات و هستی مصر به رود نیل و آب آن وابسته است و این رود کم آب شده و ممکن است بخشکد و باید برای جلوگیری از خشکیدن آن چاره ای اندیشید. فرعون هم با این که ادعای خدایی می‎کرد ولی در باطن خودش خدا را قبول داشته است. به همین جهت نیمه شب بلند می‎شود و به طرف رود نیل حرکت می‎کند و در وسط رود نیل به خدا عرض می‎کند: خدایا ! ما بد هستیم ولی هستی و آبروی ما در خطر است و از تو می‎خواهیم که رود نیل پر آب شود و وضع ما دگرگون و بهتر گردد. پس از این دعا، آب رود نیل زیاد می‎شود به طوری که آب از همه طرف بالا می‎آید.ر.ک : مصادر نهج البلاغة و أسانیده، ج 2، ص 278 و 313.

بنابراین حتی اگر افرادی مانند فرعون نیز از خداوند طلب باران کنند به نتیجه می‎رسند.

ما هم در مدت عمر خود، مواردی مشاهده کرده ایم یا شنیده ایم که پس از خواندن نماز "استسقاء" باران باریده است. به عنوان مثال وقتی که ما به اصطلاح قائم مقام رهبری بودیم از برادران اهل سنت زیاد به ما مراجعه می‎کردند و مشکلات خود را بازگو می‎نمودند. از جمله یک روز عده ای از روحانیون اهل سنت نگور چابهار به من مراجعه کردند و گفتند: "آقا ! وضع ما خیلی بد است و مدتی است باران نیامده و مردم دچار مشکلات شدید شده اند." من به آنان گفتم: "شما مسلمان و اهل علم منطقه خود هستید؛ بروید نماز باران بخوانید. قطعا باران می‎آید." پس از مدتی خبر دادند که ما به سفارش شما رفتیم نماز باران خواندیم و پس از آن باران فراوانی در آن منطقه بارید.

ناوبری کتاب