صفحه ۲۹۰

علاوه بر ترک غیبت، سرزنش، تحقیر، توبیخ و عیب جویی مؤمن همواره احترام او را حفظ کند. روایات مربوطه در جلد دوم اصول کافی ذکر شده است.کافی، ج 2، ص 115؛ تحف العقول، ص 56؛ وسائل الشیعة، ج 8، ص 559 (= ج 12، ص 281 وسائل 30 جلدی)، أبواب أحکام العشرة، باب 152، حدیث 11؛ عبارت وسائل چنین است: "هل یکب الناس فی النار یوم القیامة الا...". خداوند ان شاءالله زبانهای ما را از گناهان و خطاها حفظ کند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب