صفحه ۲۸۱

مصادیق کسانی است که خداوند درباره آنان می‎فرماید: آنان که دوست می‎دارند تا زشتی در میان مؤمنان پراکنده شود عذاب دردناکی برای آنان خواهد بود."

در روایت دیگر می‎فرماید: "کسی که غیبت کند، ملائکه ای که مأمور هستند تا اعمال صالح او را بالاببرند، اعمال نیک او را بالا نخواهند برد."ر.ک : شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 59؛ منهاج البراعة، ج 8، ص 365. یعنی غیبت باعث می‎شود که اعمال صالح انسان نیز قبول نشود.

علت این مذمت

افزون بر این روایاتی داریم که غیبت را شدیدتر از زنا ذکر می‎فرماید، "الغیبة أشد من الزنا"؛سوره حجرات (49)، آیه 12. با این که زنا از گناهان بزرگ است. یکی از اموری که به نظر می‎رسد در بزرگتر بودن گناه غیبت نسبت به گناه زنا اثر داشته باشد این است که زنا یک عمل شخصی است و اگر در همان محدوده عمل شخصی بماند - مخصوصا اگر مخفی باشد - چندان لطمه ای به اجتماع نمی زند، در صورتی که غیبت این طور نیست. به وسیله غیبت شخصیت افراد از بین می‎رود و ترور می‎شود، و ضرر ترور شخصیت کمتر از ترور شخص نیست. فردی مثلا استاد دانشگاه است یا یک مسئولیت دیگر به عهده دارد و منشاء خدمات بسیاری است ولی متأسفانه با یک غیبت زبانی و یا نوشتاری از حیثیت و هستی ساقط می‎شود و تمام خدماتش نیز از بین می‎رود. متأسفانه بسیاری از مطالبی که به عنوان افشاگری نوشته و پخش می‎شود از مصادیق غیبت و حرام است و باعث ساقط شدن هستی افرادی می‎شود که می‎توانند در یک جایگاهی به جامعه خدمت کنند.

ناوبری کتاب